List Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Szanowni Państwo,

W 2020 roku sektor przedsiębiorstw działał w trudnych warunkach pandemii. Od sprawności naszego działania w dużej mierze zależało zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także zapewnienie bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom. Nie zapomnieliśmy także o tych, którzy w czasie pandemii potrzebowali najbardziej pomocy.

prezes prezes

Już w pierwszym miesiącu trwania pandemii wsparliśmy finansowo 17 szpitali. Pomoc tę kontynuowaliśmy przez cały rok. Łącznie w 2020 roku na działania związane z walką z COVID-19 przekazaliśmy 6,7 mln złotych. Jako Grupa PGE włączyliśmy się również we wsparcie lokalnych przedsiębiorców, inicjując ogólnopolską kampanię społeczną „Polskie – kupuję to!”. Ale przede wszystkim zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nasi pracownicy codziennie z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem podchodzili i nadal podchodzą do swoich obowiązków. Wszystko po to, by w naszych miejscach pracy, szkołach, szpitalach oraz przede wszystkim domach nie zabrakło energii elektrycznej i ciepła potrzebnych do codziennego funkcjonowania.

W tym samym czasie podejmowaliśmy decyzje o kształcie realizowanej przez nas zrównoważonej transformacji energetycznej. W październiku 2020 roku ogłosiliśmy nową strategię biznesową Grupy PGE. Nasz cel to neutralność klimatyczna w 2050 roku i 100 proc. zielonej energii dla naszych klientów. Rozpoczynamy transformację regionów tradycyjnie związanych z wydobyciem i konwencjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej. Powstała koncepcja transformacji regionu Bełchatów, jak również zgromadziliśmy projekty transformacyjne dla Turowa. Proces zmian dla obu regionów opiera się o inwestycje w odnawialne źródła energii. Jego ważnym elementem jest również szeroki program przekwalifikowania pracowników Grupy PGE w kierunkach związanych przede wszystkim z rozwojem energetyki nisko i zeroemisyjnej.

Realizację naszych zobowiązań potwierdza rynek. W Rankingu Odpowiedzialnych Firm Grupa PGE została w 2020 roku po raz trzeci liderem odpowiedzialnego biznesu w branży paliwa, energetyka i wydobycie oraz zajęła piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Jako Grupa PGE podejmujemy działania w każdym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (tzw. SDG’s). W nowej strategii Grupy PGE wskazaliśmy cztery z nich, których realizację nasza firma wspiera w sposób szczególny. Są to:

  • Cel 7. Czysta i dostępna energia
  • Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności
  • Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu

Zapraszam Państwa do lektury raportu i dziękuję Pracownikom Grupy PGE za zaangażowanie w działania związane z obszarem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – bez tego ten raport by nie powstał.

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Wyniki wyszukiwania