Społeczności lokalne

Społeczności lokalne

PGE jest partnerem społeczności lokalnych, wsłuchuje się w ich potrzeby i uwzględnia je w planach związanych ze zrównoważoną transformacją. Grupa PGE dba o to, aby przedsiębiorcy oraz pracownicy branży energetycznej, jak również mieszkańcy regionów węglowych byli częścią całego procesu transformacji i aktywnie w nim uczestniczyli.

W regionie Bełchatowa największym pracodawcą jest Grupa Kapitałowa PGE w skład której wchodzi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz spółki zależne świadczące usługi wsparcia na potrzeby Elektrowni i Kopalni. Celem sprawiedliwej transformacji jest przeprowadzenie zmian w taki sposób, aby uwzględniały także stworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników przemysłu węglowego, z uwzględnieniem i poszanowaniem w tym procesie interesów lokalnej społeczności i administracji, środowiska naturalnego, inwestorów i biznesu. PGE dąży do tego, aby sprawiedliwa transformacja była prowadzona zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania zmianą, które kładą nacisk na koordynację, długookresowe planowanie oraz wielopłaszczyznową współpracę partnerów społecznych, biznesowych, samorządów i rządu. PGE przygotowała koncepcję transformacji, która w sposób komplementarny prezentuje plan projektów inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem i harmonogramem. W przypadku regionu Bełchatów przedstawia ona konkretne projekty inwestycyjne na lata 2021 – 2043, dzięki którym stworzone zostanie około 15 tys. nowych miejsc pracy w nowoczesnych sektorach gospodarki. Realizacja tego ambitnego planu jest uzależniona od zaangażowania wielu podmiotów, również na szczeblu całego kraju – przekracza bowiem wyłącznie możliwości Grupy PGE.

Są to między innymi projekty takie jak:

  • instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii o wydajności 180 tys. ton odpadów rocznie
  • trzy projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW
  • farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW
  • magazyny energii o mocy do 300 MW
  • utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych
  • centrum rozwoju kompetencji – program dedykowany dla pracowników elektrowni i kopalni, którzy nie będą mogli dokończyć pracy w kompleksie z uwagi na wiek i nieosiągnięcie wieku emerytalnego przed wyłączeniem kompleksu

Koncepcja sprawiedliwej transformacji zakłada przekształcenie regionu Bełchatowa, którego lokalna gospodarka oparta jest na energetyce konwencjonalnej w zagłębie produkcji energii ze źródeł zero i niskoemisyjnych. W ten sposób region ten pozostanie ważnym ośrodkiem na mapie energetycznej Polski. By w pełni odpowiedzialnie przeprowadzić wielopłaszczyznowy proces transformacji będą pozyskiwane środki pomocowe, gdyż skala przedsięwzięć przewyższa możliwości finansowe polskich spółek.

Obecnie po stronie PGE trwają także prace zespołu roboczego ds. programu transformacji kompleksu Turów nad spójną i kompletną koncepcją działania w obszarze transformacji oddziałów kopalni i elektrowni Turów. Wśród projektów możliwych do zaimplementowania rozważa się następujące inwestycje:

  • Budowę farm fotowoltaicznych o mocy ~ 100 MW
  • Budowę farm wiatrowych o mocy do 150 MW
  • Budowę magazynu energii
  • Budowę nowej elektrociepłowni na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Bogatyni

PGE partnerem debaty dotyczącej transformacji energetyki i regionów górniczych, w której wziął udział Prezes PGE SA Wojciech Dąbrowski. Debata dotyczyła transformacji polskiego sektora energetycznego i dążenia do realizacji unijnych celów neutralności klimatycznej.

Zaangażowanie społeczne PGE

W 2020 roku aktywność społeczna PGE koncentrowała się przede wszystkim na działaniach wspierających walkę z pandemią koronawirusa. Od początku pandemii, czyli od marca 2020 roku spółki z Grupy PGE oraz Fundacja PGE przeznaczyły ten cel kwotę 6,7 mln zł. Darowizny trafiły do szpitali, stacji ratownictwa medycznego i innych placówek medycznych. Zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnego sprzętu medycznego do leczenia pacjentów chorych na COVID-19, sprzętu do automatycznej dezynfekcji, a także na zakup środków ochrony osobistej. Dodatkowo Grupa PGE udostępniła 10 samochodów dla szpitali i Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również wsparła Instytut Gospodarki Senioralnej przekazując ponad 100 litrów płynów do dezynfekcji.

Wolontariusze z Grupy PGE włączyli się we wsparcie infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W pracę obu infolinii włączyło się łącznie 130 wolontariuszy z Grupy PGE.

Wsparcie infolinii NFZ i GIS.

Działający w Grupie wolontariat pracowniczy przekierowany został na działania związane z pandemią. Wsparciem zostali objęci powstańcy, kombatanci, seniorzy i byli pracownicy PGE.

Równolegle do działań wspierających zaangażowanie bezpośrednie w przeciwdziałanie pandemii, PGE włączyła się w działania mające na celu promowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich. Zapoczątkowała ogólnopolską kampanię społeczną „Polskie – kupuję to!” promującą patriotyzm konsumencki, zachęcającą Polaków do wybierania lokalnych producentów i usługodawców oraz do dokonywania świadomych wyborów konsumenckich. Projekt został zainicjowany przez pracowników Grupy PGE, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Aktywów Państwowych.

W maju 2020 roku, w mediach wewnętrznych Grupy PGE uruchomiony został blog „Polskie – kupuję to!”.

Miesiąc później PGE uruchomiła dedykowaną stronę internetową www.polskiekupujeto.pl z częścią poradnikową, spotami edukacyjnymi i wpisami zachęcającymi do wybierania polskich produktów. W tworzenie zawartości wewnętrznego bloga oraz ogólnodostępnej strony internetowej zaangażowali się pracownicy PGE z całej Polski.

Rozwijając kampanię społeczną „Polskie – kupuję to!” PGE nawiązała współpracę z twórcami aplikacji Pola, dzięki której łatwo i szybko można sprawdzić, czy dany produkt został wyprodukowany w Polsce. Dzięki współpracy z PGE aplikacja jest cały czas rozwijana, a baza polskich produktów i firm stale się powiększa. PGE przygotowała także spot reklamowy oraz tutorial, pokazujący, jak korzystać z aplikacji Pola oraz identyfikować polskie produkty i marki zarówno podczas zakupów w sklepach stacjonarnych jak i internetowych.

Aplikacja Pola – skanuj kod kreskowy i wspieraj polskich producentów

Współpraca PGE i aplikacji Pola doceniona przez tygodnik „Do Rzeczy”. Źródło: archiwum PGE.

PGE laureatem nagrody głównej w konkursie „100% Polski Produkt” organizowanym przez tygodnik „Do Rzeczy”. Jury doceniło nasz wkład w rozwój aplikacji Pola, dzięki której w szybki sposób można sprawdzić, czy dany produkt został wyprodukowany w Polsce.

W okresie przedświątecznym, PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła świąteczną odsłonę kampanii „Polskie – kupuję to!” pod hasłem „Wspierajmy polskich Przedsiębiorców i Producentów… nie tylko od święta!”. Przygotowany został także poradnik: „Jak bezpiecznie kupować polskie produkty w sklepach internetowych” dostępny na stronie internetowej www.polskiekupujeto.pl. Składa się on z artykułów poświęconych m.in. bezpieczeństwu transakcji internetowych oraz świadomym wyborom konsumenckim. Zawiera też informacje, jak używać aplikacji Pola, robiąc zakupy w sklepach internetowych.

Zaangażowanie w edukację sportową dzieci i młodzieży

PGE szczególną uwagę przywiązuje do wsparcia sportu dzieci i młodzieży. W 2020 roku firma zainaugurowała dwa strategiczne projekty na terenach będących obszarem działalności biznesowej Grupy PGE dotyczące wsparcia Akademii GKS Bełchatów oraz koszykarskich grup dziecięcych i młodzieżowych Turowa Zgorzelec. Akademia GKS Bełchatów szkoli ok. 350 młodych sportowców w wieku od 5 do 18 lat w dwóch sekcjach – piłce nożnej oraz zapasach. PGE Turów Zgorzelec prowadzi zaś koszykarskie drużyny dziecięce i młodzieżowe oraz sekcję e-sportu, co jest nowym elementem w obszarze sponsoringu PGE. Zaangażowanie w ten projekt wpisuje się w nową strategię Grupy PGE otwierającą spółkę na nowoczesne usługi energetyczne i nowoczesne rozwiązania w biznesie.

W 2020 roku PGE podpisała także umowy sponsoringowe dotyczące wsparcia dzieci i młodzieży trenujących w: LTS Legionovii (siatkówka dziewcząt), Akademii Widzewa Łódź (piłka nożna), Akademii Gwardii Opole (piłka ręczna), Akademii Koszykówki Młode Żubry Białystok (koszykówka), MKS Lublin (piłka ręczna dziewcząt). Rozwijanie grup młodzieżowych jest także ważnym elementem umów sponsoringowych zawartych przez PGE z PGE Spójnią Stargard, PGE Stalą Mielec oraz PGE Skrą Bełchatów.

Kadetki LTS Legionovia. 

Źródło: archiwum Legionovia 

Akademia Widzew Łódź.

Źródło zdjęć: widzew.com

Akademia Gwardii Opole.

Źródło: archiwum Gwardii Opole.

Akademia koszykówki Młode Żubry

MKS Lublin

Mimo trwającej pandemii w 2020 roku odbyło się kilka ważnych wydarzeń sportowych, w których organizację włączyła się Grupa PGE. Podpisano trzy umowy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego dotyczące sponsoringu: Mistrzostw Świata Juniorów, Mistrzostw Polski w Wieloboju oraz Mistrzostw Polski na Dystansach. Po raz kolejny dużym sukcesem okazała się „PGE największa lekcja WF-u”, która tym razem odbyła się w wersji on-line, ale mimo tego zaangażowała 3 tys. uczniów.

„PGE największa lekcja WF-u”

Pielęgnowanie tożsamości narodowej

2020 rok był czasem ważnych rocznic historycznych dla Polski. PGE angażowała się w promowanie patriotycznych postaw oraz rozwój świadomości narodowej w społeczeństwie. W 76. Rocznicę Powstania Warszawskiego PGE oddała hołd energetykom walczącym w obronie warszawskiej Elektrowni Powiśle, organizując uroczystość pod hasłem „Energetycy w Powstaniu”. W ramach obchodów, 1 sierpnia na ekranie zlokalizowanym na Skwerze Kahla w Warszawie można było obejrzeć specjalną prezentację multimedialną poświęconą Energetykom w Powstaniu. Od 1 sierpnia przez 63 dni na elewacji siedziby PGE przy ulicy Mysiej 2 w Warszawie była umieszczona wielkoformatowa grafika poświęcona Energetykom biorącym udział w Powstaniu Warszawskim.

Z okazji rocznicy Powstania, Bartas Szymoniak skomponował utwór pt. „Oni”, upamiętniający ofiary cywilne Powstania. Powstał on w ramach projektu Fundacji PGE „Tablice Pamięci”, którego celem jest przywrócenie pamięci o Tablicach Tchorka. Upamiętniają one miejsca egzekucji Polaków w czasie II wojny światowej. W ramach projektu, przy każdej tablicy Karola Tchorka PGE umieszcza tablicę z informacją w języku polskim i angielskim wraz z kodem QR, dzięki któremu można ściągnąć na telefon specjalną aplikację mobilną, umożliwiającą zlokalizowanie istniejących tablic, a także poznanie historii każdego z miejsc upamiętniających niemieckie zbrodnie. Powstała także specjalna strona internetowa www.tablicepamieci.pl, gdzie można znaleźć na bieżąco aktualizowane informacje o projekcie.

W sierpniu Fundacja PGE przygotowała spot telewizyjny, przypominający o rocznicy 100-lecia Bitwy Warszawskiej, przez co upamiętniła wielkie zwycięstwo polskich żołnierzy nad bolszewikami. Natomiast, z okazji Święta Niepodległości PGE przygotowała kampanię poświęconą historii rozwoju polskiej energetyki po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku pod nazwą „Energetyczna niepodległość”.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna w 76. rocznicę Powstania Warszawskiego oddał hołd Energetykom walczącym w obronie warszawskiej Elektrowni Powiśle. Uroczystość zorganizowana zostatała pod hasłem „Energetycy w Powstaniu”.

Źródło: archiwum PGE.

Kadry z teledysku do piosenki „Oni” w wykonaniu Bartasa Szymoniaka.

Baner na fasadzie siedziby PGE Polska Grupa Energetyczna upamiętniający Energetyków w Powstaniu Warszawskim. 

W 2020 roku PGE kontynuowała i rozwija współpracę z Muzeum Powstania Warszawskiego. W ramach współpracy strategicznej PGE objęło patronatem autorski program muzeum: „Rodzinne spotkania z historią”.

Prezes zarządu PGE SA Wojciech Dąbrowski i Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, w dniu 15 lipca 2020 r. podpisali umowę o strategicznym partnerstwie i objęciu przez PGE patronatem programu „Rodzinne spotkania z historią”.

Prezes zarządu PGE SA Wojciech Dąbrowski i Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, w dniu 15 lipca 2020 r. podpisali umowę o strategicznym partnerstwie i objęciu przez PGE patronatem programu „Rodzinne spotkania z historią”.

5 lat
współpracy
2 828 966
odwiedzających
109
koncertów
991
lekcji i warsztatów
131 906
uczniów

PGE jest partnerem Muzeum Powstania Warszawskiego od 2016 roku, od lipca 2020 roku jest partnerem strategicznym. W roku 2020 muzeum odwiedziło wirtualnie blisko 800 tys. osób, w lekcjach muzealnych on-line wzięło udział ponad 1,5 mln osób. Ofertę on-line muzeum, w tym: wirtualne zwiedzanie, lekcje, lekcje plenerowe, wykłady, spotkania dla dzieci czy spacery historyczne po mieście, obejrzało 3,5 mln osób.

PGE wspiera polskie filharmonie

Wsparcie polskiej kultury wysokiej to ważny element zaangażowania PGE w promocję polskiej muzyki i pielęgnację polskich tradycji. Grupa PGE, wspierając 13 filharmonii w całej Polsce, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mecenasów kultury wysokiej w kraju. PGE wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie a od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku.

Archiwum Filharmonii Narodowej

Filharmonia Narodowa w Warszawie. Występ bez publiczności w czasie pandemii.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, objęła mecenatem Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, Filharmonię Podkarpacką im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię Gorzowską – Centrum Edukacji Artystycznej, Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach, Operę Novą w Bydgoszczy oraz Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Natomiast, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wspiera Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera. To między innymi dzięki mecenatowi PGE, filharmonie mogą realizować koncerty na najwyższym poziomie i gościć najwybitniejszych artystów.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina, Mazartiana 

archiwum PGE EC 

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie

Filharmonia Gorzowska – Centrum Edukacji Artystycznej

Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach.

Źródło: archiwum Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Archiwum PGE EC

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie wspierana przez PGE GiEK.

Źródło: archiwum PGE GiEK

2020 był rokiem nowych zasad dla wszystkich instytucji kultury, w tym także dla filharmonii. Odwołane zostały częściowo koncerty na żywo, muzyka prezentowana była głównie w formie online.

PGE razem z filharmoniami, których jest mecenasem, wiosną 2020 roku stworzyła kampanię: #zostańwdomu i ciesz się muzyką oraz „Posłuchaj energii Miasta”. W ramach pierwszej z nich muzycy zaprosili swoich słuchaczy do wzięcia udziału w akcji #zostańwdomu, nagrywając ze swoich domów fragment utworu „Wiosna” („La Primavera”) Antonio Vivaldiego.

Projekt „Posłuchaj energii Miasta” to z kolei wirtualny, muzyczny spacer po ciekawych zakątkach Polski, który powstał po to, by wzbogacić domową edukację muzyczną najmłodszych melomanów w czasie kwarantanny, rozbudzić ich dziecięcą ciekawość oraz zachęcić do odwiedzenia polskich miast, kiedy tylko rozpocznie się sezon turystyczny.

#PosłuchajEnergiiMiasta – Wrocławska domówka – odcinek nr 1

#PosłuchajEnergiiMiasta – Wyspa Spichrzów- odcinek nr 2

#PosłuchajEnergiiMiasta – Hejnał z Wieży Mariackiej – odcinek nr 3

#PosłuchajEnergiiMiasta – Zaczarowane Skrzypce Flisaka – odcinek nr 4

#PosłuchajEnergiiMiasta – Spacer z Fryckiem – odcinek nr 5

#PosłuchajEnergiiMiasta – Pan Twardowski – odcinek nr 6

#PosłuchajEnergiiMiasta – Piernikowe zapachy – odcinek nr 7

#PosłuchajEnergiiMiasta – Warszawski duet – odcinek nr 8

Program edukacyjny "Przygody kota Ciepłosława"

We wrześniu 2020 roku wystartował nowy projekt edukacyjny dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych „Przygody Kota Ciepłosława”, przygotowany przez spółkę PGE Energia Ciepła. Jego celem jest budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych, przekazywanie wiedzy o tym, jak powstaje ciepło i skąd bierze się prąd. W ramach programu zostało przygotowanych 5 scenariuszy lekcji, 3 gry edukacyjne, 20 zadań warsztatowych online oraz 5 filmów animowanych. Dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie został przygotowany konkurs na stworzenie komiksu o przygodach Kota Ciepłosława w tematyce związanej z ciepłem.

banner banner

Bezpieczna energia

W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku realizowana była wśród młodszych dzieci akcja edukacyjna „Bezpieczna energia”, prowadzona przez pracowników PGE Dystrybucja. Działanie to ma już wieloletnią tradycję i przyjmuje różne formy w poszczególnych oddziałach spółki. Ma jednak jeden cel: edukowanie na temat bezpiecznego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej. Dzieci odwiedzają jednostki terenowe i poznają pracę energetyków w różnych jej obszarach, dyspozycję mocy, czy pogotowie energetyczne.

W Przedszkolu Miejskim nr 23 w Łodzi dzieci chętnie włączyły się w rozmowy o energii elektrycznej.

Źródło: archiwum PGE Dystrybucja.

Pomoc najbardziej potrzebującym

Grupa PGE wspiera lokalne działania, mające na celu pomoc społeczną, w tym pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Latem 2020 roku, Fundacja PGE przekazała Caritas działającej na Podkarpaciu darowiznę w wysokości miliona złotych na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w powodzi. W okresie przedświątecznym Fundacja PGE przekazała także świąteczne paczki seniorom, którzy ucierpieli w powodzi.

Przedświąteczne paczki dla Seniorów z Diecezji Rzeszowskiej i Przemyskiej.

Źródło: archiwum PGE.

Świąteczne upominki od Fundacji PGE otrzymali również kombatanci i weterani Armii Krajowej oraz Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie, dzięki współpracy żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego oraz Stowarzyszenia Odra Niemen.

Paczki dla Polaków na Wileńszczyźnie.

Źródło: archiwum PGE.

Grupa PGE wspiera także społeczności lokalne poprzez program wolontariatu pracowniczego. Wolontariusze PGE wspierają Powstańców Warszawskich, seniorów i emerytowanych Pracowników PGE. Pomagają w robieniu zakupów, dostarczają im obiady. Na początkowym etapie pandemii pracownicy PGE szyli maseczki na potrzeby placówek medycznych.

Pracownicy Grupy PGE włączają się aktywnie także w zbiórki krwi. Od początku 2020 roku oddali ponad 326 litrów krwi.

Listopadowa zbiórka krwi pracowników Grupy PGE w Warszawie. Partnerem akcji było Muzeum Wojska Polskiego. 

Pracownik PGE Obrót S.A. Oddział Warszawa.

Źródło: archiwum PGE.

Ponadto, PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, realizuje ogólnopolski program „Dzielimy się ciepłem”, który skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła posiada swoje elektrociepłownie. W 2020 roku w ramach programu spółka przekazała blisko 415 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla odbiorców potrzebującym z 11 miast Polski.

Program „Dzielimy się ciepłem” w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

Źródło: archiwum PGE EC. 

Program „Dzielimy się ciepłem” w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

Źródło: archiwum PGE EC. 

Program „Dzielimy się ciepłem” w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Toruniu.

Źródło: archiwum PGE EC. 

Program „Dzielimy się ciepłem” w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Zielonej Górze.

Źródło: archiwum PGE EC. 

Lasy Pełne Energii

Grupa PGE od lat włącza się i inicjuje działania pro środowiskowe. „Lasy pełne energii” to projekt Grupy PGE, który od 20 lat realizuje ten sam cel – odbudowę drzewostanu w polskich lasach oraz poprawę jakości powietrza i stanu wód gruntowych. Do tej pory sadzenie drzew odbywało się na terenach wskazanych i przygotowanych przez leśników z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. W 2020 roku z uwagi na pandemię, PGE zmieniła formułę projektu Lasy pełne energii i rozpoczęła współpracę z instytucjami zaangażowanymi w ochronę przyrody. PGE nawiązała współpracę między innymi z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Pierwszym wspólnym projektem, finansowanym ze środków Fundacji PGE, było uratowanie przed wycinką 100-letniego drzewa rosnącego przed główną siedzibą Biebrzańskiego Parku Narodowego. Fundacja PGE wsparła także montaż paneli fotowoltaicznych na terenie parku, co wpłynie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Na dwóch kluczowych budynkach należących do Biebrzańskiego Parku Narodowego, czyli na budynku Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz na Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt usytuowanym w Grzędach, zostaną zainstalowane elektrownie fotowoltaiczne o mocy 20 i 10 kW.

Klon Leon, Biebrzański Park Narodowy.

Źródło: archiwum Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Klon Leon, Biebrzański Park Narodowy.

Źródło: archiwum Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy.

Źródło: archiwum Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy.

Źródło: archiwum Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy.

Źródło: archiwum Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy.

Źródło: archiwum Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy.

Źródło: archiwum Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W ramach realizacji projektu „Lasy pełne energii” Grupa PGE wspiera także rewitalizację Krzywego Lasu – pomnika przyrody położonego w zachodniopomorskim Nadleśnictwie Gryfino. Przy wsparciu finansowym Fundacji PGE, zostanie stworzona atrakcja edukacyjna oraz turystyczna, bazująca na wyeksponowaniu najpiękniejszych fragmentów Krzywego Lasu. Projekt realizowany jest przy współpracy Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz Fundacji PGE, która jest partnerem strategicznym projektu.

Krzywy Las, Gmina Gryfino.

Źródło: archiwum Gminy Gryfino.

Sponsoring sportu

PGE SA zawarła w 2020 roku 16 umów w zakresie sponsoringu sportu, w tym:
2
umowy dotyczące wsparcia profesjonalnych drużyn sportowych
1
umowę sponsoringu tytularnego ligi
7
umów dotyczących wsparcia sportu amatorskiego dzieci i młodzieży
5
umów dotyczących wsparcia wydarzeń sportowych
1
umowę dotyczącą wsparcia sportowca indywidualnego

Przeprowadzono także dwie kampanie promocyjne oraz pięć akcji specjalnych w mediach społecznościowych.

W 2020 roku przedłużono współpracę z dwoma klubami występującymi w najwyższych klasach rozgrywkowych najbardziej popularnych dyscyplin: Stalą Mielec (ekstraklasa piłki nożnej) oraz Spójnią Stargard (Energa Basket Liga, koszykówka). W ramach podpisanych umów sponsoringu tytularnego drużyny te występują w rozgrywkach pod nazwami zawierającymi markę PGE – PGE FKS Stal Mielec i PGE Spójnia Stargard, podobnie jak jedna z najlepszych siatkarskich drużyn w kraju – PGE Skra Bełchatów, z którą PGE współpracuje od 2009 roku.

W spotkaniu 18. kolejki ekstraklasy PGE FKS Stal Mielce zremisowała na własnym stadionie z Cracovią. Gospodarze mieli trzy dobre okazje na to, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

PGE FKS STAL MIELEC – CRACOVIA 0:0

Źródło: archiwum PGE FKS Stal Mielec.

Źródło: archiwum PGE FKS Stal Mielec.

Show Filipa Matczaka w Gdyni. Trzynasta kolejka Energa Basket Ligi przyniosła trzecie z rzędu zwycięstwo PGE Spójni Stargard. Bohaterem spotkania był Filip Matczak. Mecz Asseco Arka Gdynia – PGE Spójnia Stargard. 

Koszykarze ze Stargardu pod wodzą nowego trenera, Macieja Raczyńskiego, zwyciężyli w 11. Kolejce Energa Basket Ligi. Dla drużyny wspieranej przez PGE to już kolejne zwycięstwo z wymagającym rywalem.  

PGE Spójnia Stargard – HydroTruck Radom 84:71 (21:17, 17:21, 18:20, 28:13) 

PGE Spójnia walczy o najlepszą ósemkę po pierwszej części sezonu. Tym razem pod wodzą nowego trenera Macieja Raczyńskiego koszykarze ze Stargardu pokonali Polpharmę Starogard Gdański. 

​PGE Spójnia wygrała ostatecznie 71:60. 

PGE Skra Bełchatów. Ponad miesiąc siatkarze PGE Skry Bełchatów czekali na rozegranie pierwszego meczu (15.11.2020 r.) po przerwie spowodowanej pandemią. Bełchatowianie w bardzo dobrym stylu pokonali na wyjeździe MKS Będzin 3:0. 

Po pięciu owocnych latach współpracy z Ekstraligą Żużlową zdecydowano również o podpisaniu nowej umowy sponsoringu tytularnego PGE Ekstraligi. Marka PGE będzie towarzyszyła zmaganiom ośmiu najlepszych klubów polskiego speedwaya przez kolejne trzy sezony.

Taśmy w górę – startuje PGE Ekstraliga. Osiem zespołów i tylko jeden cel – złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu. 12 czerwca 2020 r. ruszyła PGE Ekstraliga – najlepsza żużlowa liga świata. 

W sezonie o najcenniejszy krążek powalczyli FOGO UNIA Leszno, BETARD SPARTA Wrocław, ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa, FALUBAZ Zielona Góra, MRGARDEN GKM Grudziądz, MOTOR Lublin, MOJE BERMUDY STAL Gorzów oraz ROW Rybnik. 

PGE kontynuuje także współpracę z Zofią Klepacką, polską multimedalistką windsurfingu, która jest jedną z głównych kandydatek do medalu olimpijskiego podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W 2020 roku zawodniczka zdobyła mistrzostwo Polski w klasie RS:X oraz open foilu, a także brązowy medal mistrzostw Europy.

Zofia Klepacka

PGE szczególną uwagę przywiązuje do wsparcia sportu dzieci i młodzieży. W 2020 roku firma zainaugurowała dwa strategiczne projekty na terenach będących obszarem działalności biznesowej Grupy PGE dotyczące wsparcia Akademii GKS Bełchatów oraz koszykarskich grup dziecięcych i młodzieżowych Turowa Zgorzelec. Akademia GKS Bełchatów szkoli ok. 350 młodych sportowców w wieku od 5 do 18 lat w dwóch sekcjach – piłce nożnej oraz zapasach. PGE Turów Zgorzelec prowadzi zaś koszykarskie drużyny dziecięce i młodzieżowe oraz sekcję e-sportu, co jest nowym elementem w obszarze sponsoringu PGE. Zaangażowanie w ten projekt wpisuje się w nową strategię Grupy PGE otwierającą spółkę na nowoczesne usługi energetyczne i nowoczesne rozwiązania w biznesie.

Akademia GKS Bełchatów.

Akademia Turów Zgorzelec

W 2020 roku PGE podpisała także umowy sponsoringowe dotyczące wsparcia dzieci i młodzieży trenujących w: LTS Legionovii (siatkówka dziewcząt), Akademii Widzewa Łódź (piłka nożna), Akademii Gwardii Opole (piłka ręczna), Akademii Koszykówki Młode Żubry Białystok (koszykówka), MKS Lublin (piłka ręczna dziewcząt). Rozwijanie grup młodzieżowych jest także ważnym elementem umów sponsoringowych zawartych przez PGE z PGE Spójnią Stargard, PGE Stalą Mielec oraz PGE Skrą Bełchatów.

Kadetki LTS Legionovia. 

Źródło: archiwum Legionovia 

Akademia Widzew Łódź.

Źródło zdjęć: widzew.com

Akademia Gwardii Opole.

Źródło: archiwum Gwardii Opole.

Akademia koszykówki Młode Żubry

MKS Lublin

Mimo trwającej pandemii w 2020 roku odbyło się kilka ważnych wydarzeń sportowych, w których organizację włączyła się Grupa PGE. Podpisano trzy umowy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego dotyczące sponsoringu: Mistrzostw Świata Juniorów, Mistrzostw Polski w Wieloboju oraz Mistrzostw Polski na Dystansach. Po raz kolejny dużym sukcesem okazała się „PGE największa lekcja WF-u”, która tym razem odbyła się w wersji on-line, ale mimo tego zaangażowała 3 tys. uczniów. Na początku 2020 roku PGE sponsorowała także narciarski Bieg Piastów.

„PGE największa lekcja WF-u”

Kampania społeczna „W ŻYCIU LICZY SIĘ DYSTANS!”:

Pandemia koronawirusa zmieniła oblicze zaangażowania społecznego PGE, wymuszając wykorzystywanie w większym stopniu nowoczesnych technologii, w tym mediów społecznościowych. PGE zachęcała do udziału w akcjach specjalnych nie tylko filharmoników, ale także sponsorowanych sportowców. Oni z kolei promowali akcję „#zostańwdomu, ale bądź w kontakcie”. O konieczności zachowywania bezpieczeństwa w czasie pandemii zawodnicy przypominali także w kampanii „W życiu liczy się dystans”.

Zaprasza Patryk Dudek #PGEEkstraliga

Zaprasza Tomasz Śnieg #PGESpójniaStargard

Zaprasza Karol Kłos #PGESkraBełchatów

Zostań obrońcą” – Zaprasza Kamil Kościelny z #FKSStalMielec

Zofia Klepacka. „Razem żeglujmy po lepsze zdrowie”

AKCJA #PGE „W ŻYCIU LICZY SIĘ DYSTANS”

Wyniki wyszukiwania