Ochrona ptaków

PGE troszczy się o ochronę ptaków. W tym celu podejmuje konkretne działania, które mają na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz możliwości przedłużania i reintrodukcji gatunku.

Odtworzenie populacji sokoła wędrownego

Sokół wędrowny to jeden z najrzadszych gatunków ptaków, którego dwadzieścia lat temu prawie nie było w naszym kraju. Obecnie w Polsce żyje 50 par sokołów i są one objęte ścisłą ochroną gatunkową. Grupa PGE od 18 lat aktywnie działa na rzecz odtworzenia populacji sokoła wędrownego w Polsce.

Przez lata, sokoły upodobały sobie kominy PGE. W 2020 roku w sześciu gniazdach w oddziałach PGE wykluło się i zostało zaobrączkowanych w sumie 18 piskląt. Od 2003 roku z gniazd umieszczonych na instalacjach Grupy PGE wyfrunęły 83 młode sokoły, co stanowi 17,3 proc. wszystkich młodych sokołów wędrownych, które przyszły na świat w Polsce od roku 2000 (łącznie wykluło się 479 piskląt).

W ramach działań związanych z odtworzeniem gatunku sokoła wędrownego, PGE współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. W ramach współpracy na budkach lęgowych sokołów, zainstalowanych w elektrociepłowniach w Gdyni, Toruniu i Lublinie, umieszczono kamery, które umożliwiają podgląd ptaków online na stronie www.peregrinus.pl.

Pierwsze jajo. PGE EC Gdynia Gniazdo 06.03.2020 r.

Źródło: archiwum PGE EC.

Gniazdo sokołów na kominie gdyńskiej elektrociepłowni.
Źródło: archiwum PGE EC.

Na terenie Zespołu Elektrowni Dolna Odra oprócz sokołów chronione są także jaskółki brzegówki, gniazdujące na nieczynnej kwaterze 4 składowiska odpadów paleniskowych, jak również pustułki zamieszkujące komin elektrowni. Jaskółki zaadaptowały na swoje siedliska skarpy, powstałe w wyniku poboru popioło-żużli. Ich ochrona polega przede wszystkich na ochronie młodych ptaków, które w okresie pierwszych lotów często wypadają z gniazd.

Bezpieczeństwo bocianów

PGE dba także o bociany, które ze względu na umiejscowienie swoich gniazd na słupach energetycznych, są szczególnie narażone na ryzyko porażenia prądem. Od lat, na słupach, ponad liniami energetycznymi, stawiane są dla nich metalowe platformy i na nie przenoszone są ich gniazda. Zapobiega to bezpośredniemu kontaktowi bocianów z liniami energetycznymi, co znacząco redukuje niebezpieczeństwo porażenia prądem, szczególnie wśród młodych osobników. Obecnie na terenie działania spółki jest umieszczonych ponad 26,5 tys. takich platform.  Z myślą o ochronie ptaków, na infrastrukturze energetycznej PGE Dystrybucja umieszczane są dodatkowo specjalne zabezpieczenia: podesty, odstraszacze, kolorowe kule zawieszone na liniach.

Spółka podejmuje również współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami, których celem jest ochrona ptaków. Wśród nich są:

  • białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP),
  • Grupa EkoLogiczna z Siedlec,
  • Stowarzyszenie „Szansa dla Bociana” z Kozubszczyzny oraz
  • Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Prace te wykonywane są od połowy października do końca lutego, gdy bociany wylatują z Polski na okres jesienno-zimowy. Po tym okresie trwa sezon ochronny dla bocianów.

PGE Dystrybucja.

Źródło: archiwum PGE Dystrybucja

Ochrona ptaków przed kolizją z wiatrakami

Ochrona ptaków dotyczy również elektrowni wiatrowych PGE usytuowanych w obszarze tras przelotowych wybranych gatunków. Turbiny Farmy Wiatrowej Lotnisko oraz sąsiadującej z nią Farmy Wiatrowej Wojciechowo są okresowo wyłączane w celu umożliwienia bezpiecznego przelotu żurawi na żerowisko i z powrotem.

Dodatkowo na Farmie Wiatrowej Lotnisko testowany był w 2020 roku innowacyjny system, zbudowany przez polską firmę, który ma za zadanie ostrzegać i chronić ptaki przed kolizjami z łopatami turbin.

Pilotaż potwierdził, że system z powodzeniem wykrywa ptaki, przypisuje je do grup oraz śledzi tor i kierunek ich lotu. Kolejny etap przewiduje testowanie systemu w kierunku samoczynnego wyboru działania minimalizującego ryzyko kolizji: sygnału świetlnego lub dźwiękowego, a ostatecznie zatrzymania turbiny. Drugi etap pilotażu potrwa do sierpnia 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania