Model biznesowy

Grupa Kapitałowa PGE jest największą grupą elektroenergetyczną w Polsce. Wytwarza ok. 40 proc. energii elektrycznej w Polsce i ok. 20 proc. ciepła sieciowego, a obszar dystrybucji energii elektrycznej obejmuje obszar stanowiący ok. 40 proc. powierzchni kraju. Jednostką dominującą jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Grupa PGE działa w całym łańcuchu wartości: produkuje energię elektryczną i ciepło w elektrowniach i elektrociepłowniach (konwencjonalnych i odnawialnych), a następnie dostarcza i sprzedaje je klientom w całej Polsce, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom, instytucjom i samorządom. W 2020 roku Grupa PGE rozpoczęła także proces integracji obszaru zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS). Grupa PGE realizuje w ten sposób działania mające na celu uczynienie energetyki bezodpadową i ukierunkowaną na ochronę klimatu.

Segmenty działalności Grupy PGE

Energetyka konwencjonalna

Kluczowe aktywa segmentu Wolumeny energii elektrycznej Wolumeny energii cieplnej Pozycja rynkowa
  • 5 elektrowni konwencjonalnych
  • 2 elektrociepłownie
  • 2 kopalnie węgla brunatnego
Produkcja energii elektrycznej netto
46,75 TWh
Produkcja ciepła 5,41 PJ  

Grupa PGE jest liderem w dziedzinie wydobycia węgla brunatnego w Polsce (ok. 87%)

Grupa PGE jest również krajowym liderem w produkcji energii elektrycznej oraz największym wytwórcą ciepła

 

Ciepłownictwo

Kluczowe aktywa segmentu Wolumeny energii elektrycznej Wolumeny energii cieplnej Pozycja rynkowa
  • 14 elektrociepłowni
Produkcja energii elektrycznej netto 8,72 TWh Produkcja ciepła 44,71 PJ Grupa PGE jest krajowym liderem w produkcji energii elektrycznej oraz największym wytwórcą ciepła
 

Energetyka odnawialna

Kluczowe aktywa segmentu Wolumeny energii elektrycznej Wolumeny energii cieplnej Pozycja rynkowa
  • 17 farm wiatrowych
  • 5 elektrowni fotowoltaicznych
  • 29 elektrowni wodnych przepływowych
  • 4 elektrownie szczytowo-pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym
Produkcja energii elektrycznej netto 2,66 TWh Grupa PGE jest największym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z rynkowym udziałem ok 9% (bez uwzględniania współspalania biomasy i biogazu)
 

Dystrybucja

Kluczowe aktywa segmentu Wolumeny energii elektrycznej Wolumeny energii cieplnej Pozycja rynkowa
295 613 km linii dystrybucyjnych Produkcja energii elektrycznej netto 35,67 TWh Drugi pod względem liczby klientów dystrybutor energii elektrycznej w kraju
 

Obrót

Kluczowe aktywa segmentu Wolumeny energii elektrycznej Wolumeny energii cieplnej Pozycja rynkowa
Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych 40,64 TWh Lider w handlu hurtowym i detalicznym w Polce

Wyniki wyszukiwania