Wybrane wskaźniki standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Standards oraz wskaźniki własne Grupy dostępne są w sprawozdaniu niefinansowym.

 • 1
  milion
  ton

  tyle wyniosła redukcja emisji CO2 w porównaniu z rokiem 2019. Średnia emisyjność CO2 jednostek wytwórczych PGE netto (t/MWh), uwzględniając produkcję ciepła wyniosła w 2020 roku 0,83 (t/MWh)

 • 9%

  tyle wyniosła redukcja poboru wody przy konwencjonalnej produkcji energii elektrycznej i ciepła, co oznacza, że Grupa PGE zużyła w 2020 roku o 124 mln m3 mniej wody w porównaniu z rokiem 2019

 • 26,5
  tys.

  tyle platform bocianich zainstalowali energetycy z PGE Dystrybucja na terenie działania spółki

 • 40 444

  łączna liczba pracowników, w tym 8 173 kobiety i 32 271 mężczyzn

 • 99,5
  %

  tylu pracowników Grupy PGE zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę na pełen etat

 • 147

  liczba osób, które dbają o bezpieczeństwo pracowników Grupy Kapitałowej PGE

 • 6,7
  mln
  złotych

  tyle Grupa PGE przekazała w 2020 roku na działania związane z walką z COVID-19

 • 8,1
  mln
  złotych

  tyle wyniosła kwota darowizn przekazanych przez Fundację PGE w 2020 roku

 • 790
  tys.

  w takim zakresie PGE wsparła rozwój kultury wysokiej w 2020 roku

Zmieniamy krajobraz
polskiej energetyki

 

W 2020 roku sektor przedsiębiorstw działał w trudnych warunkach pandemii. Od sprawności naszego działania w dużej mierze zależało zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także zapewnienie bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom. Nie zapomnieliśmy także o tych, którzy w czasie pandemii potrzebowali najbardziej pomocy.

List prezesa

Energia przyjazna
dla środowiska

Naszym celem, jako lidera transformacji energetycznej, jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne. Planujemy obniżyć emisyjność poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę portfela OZE, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym. Do 2050 roku Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną i będzie dostarczać swoim klientom 100 proc. zielonej energii.

Nowoczesne usługi
energetyczne

Fundamentem transformacji energetycznej jest infrastruktura sieciowa oraz partnerskie relacje z klientami. Chcemy utrzymać najwyższy na rynku poziom satysfakcji klientów, wynikający z jakości obsługi i oferty usług energetycznych. W tym celu rozwijamy profesjonalne usługi energetyczne oraz zintegrowane kanały kontaktu i sprzedaży.

Sprawna i efektywna
organizacja

Rozwój kompetencji naszych pracowników ukierunkowany będzie na obszar energetyki odnawialnej i nowoczesnych usług energetycznych. Chcemy stale doskonalić efektywność naszego funkcjonowania. Stawiamy na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, które zapewnią automatyzację i cyfryzację procesów.

Wyniki wyszukiwania